Početna / Osnovni podaci / Načelnik

Dužnost Načelnika Pirotskog upravnog okruga godine obavlja Dragana Tončić.

nacelnica

Rođena je 25.11.1970. u Pirotu.

Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Pirotu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Nišu, smer poslovna ekonomija.

Kao stipendista korporacije Tigar, zaposlila se u istoj kao pripravnik, diplomirani ekonomista. Po obavljenom i položenom pripravničkom stažu radila u Funkciji investicija. Na mesto direktora funkcije za investicije postavljena 2014. i do prelaska u Pirotski upravni okrug obavljala tu funkciju.

Sa mesta zaposlenog u korporaciji Tigar nosi veliko iskustvo rada u privredi. Na dužnost je stupila 07.03.2016. po rešenju Vlade od 27.02.2016.
Udata, majka dvoje dece.

 

Načelnik upravnog okruga:
1) usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave;
2) prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave;
3) prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad;
4) prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih;
5) sarađuje s područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga;
6) sarađuje sa opštinama i gradovima radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga;
Organ državne uprave dostavlja načelniku upravnog okruga direktive i instrukcije koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i izvod iz plana rada organa državne uprave koji se odnosi na plan rada okružne područne jedinice.
Načelnik upravnog okruga je funkcioner koga na četiri godine postavlja i raѕrešava vlada na predlog ministra nadležnog za poslove uprave
·Za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove uprave i Vladi
NAŠI GRADOVI I OPŠTINE