Početna / Osnovni podaci / Galerija / zastava srbije

Izgled i upotreba grba, zastave i himne Republike Srbije uređeni su Zakonom.

 

  III. IZGLED I UPOTREBA ZASTAVE

  Državna i Narodna zastava

  Član 17.

  Zastava Republike Srbije postoji i koristi se kao Državna zastava i kao Narodna zastava, sa razmerama 3:2 (dužina prema visini).

  Državna zastava

  Član 18.

  Državna zastava jeste horizontalna trobojka sa poljima istih visina, odozgo na dole: crvena, plava i bela, a preko svega je, centra pomerenog ka jarbolu za 1/7 ukupne dužine zastave – Mali grb.

  Narodna zastava

  Član 19.

  Narodna zastava jeste horizontalna trobojka sa poljima istih visina, odozgo na dole: crvena, plava i bela.

  Upotreba Državne zastave

  Član 20.

  Državna zastava stalno se vije na glavnom ulazu u zgrade državnih organa, izuzev Narodne skupštine, i u njihovim službenim prostorijama.

  Državna zastava vije se:

  1)    na glavnom ulazu u zgradu Narodne skupštine u vreme zasedanja i na državni praznik Republike Srbije;

  2)    na glavnom ulazu u zgrade organa pokrajinske autonomije i lokalne samouprave i javnih službi na državni praznik Republike Srbije.

  Ako se u jednoj zgradi nalaze službene prostorije više državnih organa, vije se jedna zastava.

  Posebni slučajevi upotrebe Državne zastave

  Član 21.

  Državna zastava upotrebljava se na vazduhoplovu, brodu ili drugom plovnom objektu radi označavanja njihove pripadnosti Republici Srbiji, pod uslovima i na način koji su utvrđeni posebnim propisima.

  Isticanje na biračkim mestima

  Član 22.

  Državna zastava ističe se na biračkim mestima na dan izbora za državne organe.

  Isticanje u dane žalosti

  Član 23.

  U dane žalosti svi državni organi, organi pokrajinske autonomije i lokalne samouprave i javne službe ističu državnu zastavu Republike Srbije na pola koplja odnosno jarbola.

  Ostali slučajevi isticanja Državne zastave

  Član 24.

  Državna zastava može se isticati:

  1)    na proslavama i drugim svečanim manifestacijama kojima se zvanično obeležavaju događaji značajni za Republiku Srbiju;

  2)    prilikom međunarodnih susreta, takmičenja i drugih skupova (političkih, naučnih, kulturno-umetničkih, sportskih i dr.) na kojima Republika Srbija učestvuje ili je reprezentovana, u skladu sa pravilima i praksom održavanja takvih skupova;

  3)    u drugim slučajevima, ako njena upotreba nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

   

  Upotreba Narodne zastave

  Član 28.

  Narodna zastava stalno se vije na glavnom ulazu u zgradu Narodne skupštine i glavnom ulazu u zgrade organa pokrajinske autonomije i lokalne samouprave i javnih službi.

  Ako se u jednoj zgradi nalaze službene prostorije više organa pokrajinske autonomije i lokalne samouprave i javnih službi, vije se jedna zastava.

  Narodna zastava ističe se na biračkim mestima na dan izbora za organe pokrajinske autonomije i lokalne samouprave.

  Ako se izbori za državne organe i organe pokrajinske autonomije odnosno lokalne samouprave održavaju istovremeno, na biračkim mestima ističe se Državna zastava.

  Ostali slučajevi upotrebe Narodne zastave

  Član 29.

  Narodna zastava može se isticati:

  1)    prilikom proslava, svečanosti i drugih kulturnih, sportskih i sličnih manifestacija;

  2)    u drugim slučajevima, ako njena upotreba nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

  Isticanje sa drugim zastavama

  Član 30.

  Ako se zastava Republike Srbije ističe u Republici Srbiji zajedno sa drugim domaćim ili stranim zastavama, zastava Republike Srbije, zavisno od načina postavljanja tih zastava, nalazi se:

  1)    u centru kruga, tako da se jasno vidi – ako su druge zastave poređane u krug;

  2)    u temenu polukruga – ako su zastave poređane u polukrug;

  3)    na čelu kolone – ako su zastave poređane u kolonu;

  4)    na prvom mestu u vrsti, odnosno s leve strane, spreda gledano – ako su zastave poređane u vrstu;

  5)    na čelu grupe – ako su zastave raspoređene u grupu.

  Ako se koplje zastave Republike Srbije ukršta sa kopljem druge zastave, koplje zastave Republike Srbije mora biti postavljeno ispred koplja te zastave, spreda gledano.

  Ako se zastava Republike Srbije ističe zajedno sa dve druge zastave, zastava Republike Srbije nalazi se u sredini.

  Ako se zastava Republike Srbije ističe pored neke druge zastave, ona se uvek nalazi s leve strane, spreda gledano. Izuzetno, zastava Republike Srbije nalazi se na desnoj strani, spreda gledano, od zastave strane države ili međunarodne organizacije ako se ta zastava ističe u Republici Srbiji prilikom zvanične posete ovlašćenog predstavnika strane države ili međunarodne organizacije.

  Pravila o isticanju zastave

  Član 31.

  Ako se zastava Republike Srbije ističe preko ulice ili trga u vertikalnom položaju, položaj zastave treba da bude takav da gornje polje zastave bude na:

  1)    severnoj strani – ako je pravac ulice istok – zapad, odnosno zapad –istok;

  2)    istočnoj strani – ako je pravac ulice sever – jug, odnosno jug – sever;

  3)    istočnoj strani kružnog trga.

  Ako se zastava Republike Srbije ističe vertikalno na stolu, bini ili kakvom drugom počasnom mestu, gornje polje zastave jeste prvo s leve strane, spreda gledano.

  Ako se zastava Republike Srbije ističe na govornici, može se postaviti na koplju sa desne strane govornika ili na zidu iza govornika, tako da je govornik ne zaklanja.

  Ako se zastava Republike Srbije polaže na odar, njome se može pokriti kovčeg po dužini, i to tako da se gornje polje zastave nalazi s leve strane, spreda gledano. Zastava se sa kovčega mora ukloniti na dostojanstven način pre polaganja kovčega u grobnicu i ne sme doći u dodir sa tlom.

  Pravila o vremenu isticanja

  Član 32.

  Zastava Republike Srbije se, po pravilu, ističe dok traje obdanica. Po noći i za vreme nepovoljnih atmosferskih prilika zastava se ne ističe. Izuzetno, zastava se može isticati i noću pod uslovom da je na odgovarajući način osvetljena.

  Zastava Republike Srbije podiže se i spušta, ističe i skida, odnosno pronosi uz uobičajene počasti (ustajanje, pozdravljanje i dr.).

  Zabranjeni načini izlaganja

  Član 33.

  Zastava Republike Srbije ne sme biti izložena tako da dodiruje tle, niti kao podloga, podmetač, prostirka, zavesa ili draperija. Zastavom se ne mogu prekrivati vozila ili drugi predmeti, niti se mogu ukrašavati konferencijski stolovi ili govornice, osim u formi stone zastavice.

Print Friendly, PDF & Email
NAŠI GRADOVI I OPŠTINE