Почетна / Основни подаци

Пиротски управни округ се налази у југоисточном делу Републике Србије.

Oбухвата:

okrtrans

Према попису из 2011. године округ има укупно 92.277 становника. Седиште округа је у граду Пироту.

Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје.

Пиротски округ Пирот основан 1992 године на основу Уредбе о начину вршења послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта (Службени гласник Републике Србије“ број 3/92) а његова трансформација у Пиротски управни округ је извршена на основу Уредбе о управним окрузима („Службени гласник РС број, 15/06).

Print Friendly, PDF & Email
NAŠI GRADOVI I OPŠTINE