Početna / Osnovni podaci

Pirotski upravni okrug se nalazi u jugoistočnom delu Republike Srbije.

Obuhvata:

okrtrans

Prema popisu iz 2011. godine okrug ima ukupno 92.277 stanovnika. Sedište okruga je u gradu Pirotu.

Upravni okrug je područni centar državne uprave koji obuhvata okružne područne jedinice svih organa državne uprave koje su obrazovane za njegovo područje.

Pirotski okrug Pirot osnovan 1992 godine na osnovu Uredbe o načinu vršenja poslova ministarstava i posebnih organizacija van njihovog sedišta (Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 3/92) a njegova transformacija u Pirotski upravni okrug je izvršena na osnovu Uredbe o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS broj, 15/06).

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE