Почетна / Инспекције / Рад, запошљавање, борачка и социјална питања

ИНСПЕКЦИЈА РАДА

– Закон о радним односима (Закон о раду);
– ЗУП;
– Кривични закон;
– Закон о прекршајима;
– Закон о државној управи;
– Закон о безбедности здравља на раду;
– Закон о забрани пушења у затвореној просторији.

Инспекција рада за безбедност здравља на раду врши инспекцијски надзор над применом закона о безбедности здравља на раду, других прописа о мерама и нормативима безбедности здравља на раду, техничким мерама које се односе на заштиту безбеднсти здравља на раду, аката предузећа и колективних уговора.

Такође врши надзор у области трговине, угоститељства и туризма, законских и личних услуга, финансијско-техничких и пословних услуга, образовања, науке и информација, здравствене и социјалне заштите, у стамбено комуналним делатностима, као и послове утврђивања испуњености прописаних услова безбедности здравља на раду. У вршењу инспекцијског надзора инспекција рада контролише примену прописаних мера тзв. општих подзаконских прописа.

Надаље врши надзор у тзв. области посебних подзаконских прописа у области грађевинарства, пољопривреде и шумарства, индустрији текстила и коже, металне индустрије, металургије, хемијске индустрије, саобраћаја. У свом раду примењује одредбе Закона о државној управи, Закона о општем управном поступку и Закон о прекршајима као и кривични закон.

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ
 • Инспекција рада Пирот

  e-mail: 
  pirot.ir@minrzs.gov.rs
  aleksandar.popovic@minrzs.gov.rs
  boban.mihajlovic@minrzs.gov.rs
  biljana.stefanovic@minrzs.gov.rs
  bogosav.ristic@minrzs.gov.rs
  milan.rancic@minrzs.gov.rs

  телефон/факс:  010 313-462, 313-463

 • /

 • /

 • телефон 018 855-378

 


 

 

Print Friendly, PDF & Email
NAŠI GRADOVI I OPŠTINE