Почетна / Контакт / Питања и одговори

 

1. На који начин закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини? 

Одговор: Пољопривредно земљиште у државној својини даје се у закуп заинтересованим лицима ( правним и физичким ), по програму заштите, уредјење и коришћења пољопривредног земљишта, за одредјену годину, који доноси јединица локалне самоуправе ( Пирот, Димитровград…)

2. Висина накнаде за промену намене пољопривредног земљишта? 

Одговор: Када се обрадиво пољопривредно земљиште приводи другој намени и користи у непољопривредне сврхе, инвеститор плаћа накнаду за промену намене пољопривредног земљишта. Висину накнаде за промену намене утврђује надлежни орган Општинске управе.

3. Које је услове потребно испунити за отварање радњи?

Одговор: Зависно од врсте делатности и величине објекта, странка добије потребна упутства за поступање.

4. Проблем решавања начина чувња домаћих животиња на приватном поседу? 

Одговор: Странка добије обавештење да је за наведени проблем надлежна општинска комунална инспекција.

5. На који начин закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини? 

Одговор: Пољопривредно земљиште у државној својини даје се у закуп заинтересованим лицима ( правним и физичким ), по програму заштите, уредјење и коришћења пољопривредног земљишта, за одредјену годину, који доноси јединица локалне самоуправе ( Пирот, Димитровград…)

6. Висина накнаде за промену намене пољопривредног земљишта? 

Одговор: Када се обрадиво пољопривредно земљиште приводи другој намени и користи у непољопривредне сврхе, инвеститор плаћа накнаду за промену намене пољопривредног земљишта. Висину накнаде за промену намене утврђује надлежни орган Општинске управе.

7. Које је услове потребно испунити за отварање радњи?

Одговор: Зависно од врсте делатности и величине објекта, странка добије потребна упутства за поступање.

8. Проблем решавања начина чувња домаћих животиња на приватном поседу? 

Одговор: Странка добије обавештење да је за наведени проблем надлежна општинска комунална инспекција.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
NAŠI GRADOVI I OPŠTINE