Почетна / Саопштења / Превентивне и оперативне мере одбране од поплава

  • Уредник
  • 0 Views
  • 0 komentara
  • Nema tagova

САОПШТЕЊЕ

Дана 30.05.2023. године са почетком у 10.00 часова у сали Пиротског управног округа одржана је редовна седница Окружног штаба за ванредне ситуације на тему: Превентивне и оперативне мере одбране од поплава.

Донети су следећи закључци:

  1. Све локалне самоуправе на територији Пиротског управног округа предузимају превентивне и оперативне мере одбране од поплава.
  2. Извршена је Анализа реализованих активности у предузимању мера заштите у случају поплава. У том смислу идентификована су сва критична места на нивоу округа и по потреби је дефинисана динамика радова на смањењу ризика на истим.
  3. Локалне самоуправе су израдиле Оперативне планове за заштиту од поплава за воде Другог реда и определиле одговарајућа новчана средства за спровођење мера одбране од поплава. Формирани су стручно – оперативни тимови за одбрану од поплава.
  4. Сви субјекти који учествују у спровођењу одбране од поплава су спремни и приправни. Обезбеђени су материјални, технички и људски ресурси.
  5. Препоручује се штабовима за ВС на територији Пиротског управног округа да прате стање на терену, благовремено информишу јавност преко средстава јавног информисања и предузимају мере на заштити становништава.
  6. Препоручује се локалним самоуправама да у сарадњи са месним заједницама добијају благовремене информације о стању на терену у случају већих елементарних непогода.
Print Friendly, PDF & Email
0 komentara
Ostavite komentar

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE