Početna / Saopštenja / Preventivne i operativne mere odbrane od poplava

  • Urednik
  • 0 Views
  • 0 komentara
  • Nema tagova

SAOPŠTENjE

Dana 30.05.2023. godine sa početkom u 10.00 časova u sali Pirotskog upravnog okruga održana je redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije na temu: Preventivne i operativne mere odbrane od poplava.

Doneti su sledeći zaključci:

  1. Sve lokalne samouprave na teritoriji Pirotskog upravnog okruga preduzimaju preventivne i operativne mere odbrane od poplava.
  2. Izvršena je Analiza realizovanih aktivnosti u preduzimanju mera zaštite u slučaju poplava. U tom smislu identifikovana su sva kritična mesta na nivou okruga i po potrebi je definisana dinamika radova na smanjenju rizika na istim.
  3. Lokalne samouprave su izradile Operativne planove za zaštitu od poplava za vode Drugog reda i opredelile odgovarajuća novčana sredstva za sprovođenje mera odbrane od poplava. Formirani su stručno – operativni timovi za odbranu od poplava.
  4. Svi subjekti koji učestvuju u sprovođenju odbrane od poplava su spremni i pripravni. Obezbeđeni su materijalni, tehnički i ljudski resursi.
  5. Preporučuje se štabovima za VS na teritoriji Pirotskog upravnog okruga da prate stanje na terenu, blagovremeno informišu javnost preko sredstava javnog informisanja i preduzimaju mere na zaštiti stanovništava.
  6. Preporučuje se lokalnim samoupravama da u saradnji sa mesnim zajednicama dobijaju blagovremene informacije o stanju na terenu u slučaju većih elementarnih nepogoda.
Print Friendly, PDF & Email
0 komentara
Ostavite komentar

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE