Početna / Saopštenja / SAOPŠTENjE

SAOPŠTENjE
01
mar
2023
  • Urednik
  • 0 Views
  • 0 komentara
  • Nema tagova

U Pirotskom upravnom okrugu danas je održana Svečano-radna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije povodom obeležavanja Svetskog dana civilne zaštite 1. mart, s ciljem da se ukaže na značaj i ulogu službi civilne zaštite u slučaju svih tipova nesreća i katastrofa i suočavanju sa njima, kao i da im se oda priznanje za sve napore, žrtve i podvige.

Civilna zaštita predstavlja organizovani odgovor države na opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu u slučaju vanrednih situacija, koje prevazilaze mogućnosti redovnog delovanja nadležnih organa.

Takođe, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova intezivno radi na jačanju civilne zaštite, a do sada je formirano 111 specijalizovanih jedinica.

Osnovnu obuku prošlo je oko 2.800 pripadnika koji su raspoređeni u specijalizovane jedinice civilne zaštite za gašenje požara, spasavanje na vodi i pod vodom, pružanje prve pomoći, radiolioško-hemijsko-biološku zaštitu, spasavanje iz ruševina, zbrinjavanje i slično.

Za specijalizovane jedinice civilne zaštite koje su prošle osnovnu obuku, svake godine se održavaju treninzi gde se uvežbavaju i obnavljaju stečena znanja.

Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu koja promoviše rad službi civilne zaštite širom sveta i ukazuje na značaj njihove saradnje i potrebe solidarnosti u zajedničkoj borbi, na Generalnoj skupštini 1990. godine ustanovila je 1. mart kao Svetski dan civilne zaštite. Tog dana, 1972. godine usvojen je statut ove organizacije kao okvir njenog delovanja.

Print Friendly, PDF & Email
0 komentara
Ostavite komentar

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE