Početna / Vesti / Zajednička radna grupa za programiranje (Join Working Group – JWG)

  • Urednik
  • 0 Views
  • 0 komentara
  • Nema tagova

Od Zajedničkog sekretarijata Interreg IPA programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija, dobili smo poziv za “online” sastanak Zajedničke radne grupe za programiranje na teritoriji obuhvaćenoj Interreg IPA programom  Bugarska – Srbija za period 2021 – 2027 godina. Sastanak je  održan 18. decembar 2020. godine,  sa početkom od 9 časova (10 časova po bugarskom vremenu). Tema sastanka bila je  usvajanje dokumenta pod nazivom Interventna logika (Intervention logic), koji je prosleđen  od Zajedničkog sekretarijata. Radi se o dokumentu u kome je predstavljen koncept za izbor ciljeva politika (Policy Objectives) za budući program prekogranične saradnje.

Ministarstvo za evropske integracije, Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou nas je pozvalo  da uzmemo učešće u radu sastanka.

Imajući  u vidu važnost donošenja odluka, kao i usvajanja intervente logike Programa, na sastanku Zajedničke radne grupe za programiranje, korišćena je  „Webex“ platforme.

Dragana Tončić, načelnica Pirotskog upravnog okruga je kao član prisustvovala veb sastanku.

Print Friendly, PDF & Email
0 komentara
Ostavite komentar

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE