Početna / Vesti / Sednica okružnog štaba za vanredne situacije

  • Urednik
  • 0 Views
  • 0 komentara
  • Dragana Tončić - načelnik - Pirot - Pirotski upravni okrug - vanredne situacije -

Okružni štab za vanredne situacije Pirotskog upravnog okruga održao je sednicu štaba 15. maja 2019. po preporuci sektora.

Kako su lokalne samouprave održale svoje štabove, okružna sednica je održana sa sledećim dnevnim redom:

  1. Preventivne mere i pripreme za sprovođenje operativnih mera odbrane od poplava
  • Stanje u JLS na teritoriji PUO (vodotoci, kanali, propusti, kritične tačke, odroni, klizišta),
  • Donošenje i proglašenje Operativnog plana za odbranu od poplava za vode Drugog reda, sa pribavljenim mišljenjem nadležnog javnog vodoprivrednog preduzeća, donošenje Godišnjeg programa mera i radova na smanjenju rizika od poplava,
  • Planiranje odgovarajućih sredstava za sprovođenje aktivnosti za sprovođenje operativnih mera odbrane od poplava,
  • Spremnost svih subjekata koji učestvuju u sprovođenju mera u odbrani od poplava u sklopu jedinstvenog sistema zaštite i spasavanja.
  1. Razno

Print Friendly, PDF & Email
0 komentara
Ostavite komentar

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE