Početna / Vesti / Obuka komandanata štabova za vanredne situacije

  • Urednik
  • 0 Views
  • 0 komentara
  • Dragana Tončić - načelnik - Pirot - Pirotski upravni okrug - Predrag Marić - vanredne situacije - vanredne situacije - Dragana Tončić - načelnik - Pirot - Pirotski upravni okrug - Predrag Marić -

Sektor za vanredne situacije i Nacionalni trening centar za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije organizovali su, u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, Misija za Srbiju, 25. maja, Obuku za komandante i načelnike štabova za vanredne situacije na okružnom nivou u Beogradu.

Tom priliko, sagledano je stanje na terenu, a i razmenjena su iskustva u oblasti upravljanja vanrednim situacijama.

Obrađene su teme: Okvir za upravljanje VS, osnovni pojmovi o vanrednim situacijama, zakon o vanrednim situacijama, nadležnosti, prava i dužnosti, kao i međunarodne strategije.

Prošlo se  i kroz rukovođenje u VS, snagama sistema zaštite i spasavanja, finansiranju u VS, a seminar je završen sa temom značaj dobre komunikacije za uspešno reagovanje i upravljanje u vanrednim situacijama.

Predavači su bili pomoćnici i savetnici načelnika sektora za vanredne situacije pri MUP-u Srbije, gospodina Predraga Marića.

Veoma slikovito i kvalitetno predavanje i edukacija, opravdali su ovaj jednodnevni seminar.

Print Friendly, PDF & Email
0 komentara
Ostavite komentar

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE