Почетна / Вести / Редовна конференција за новинаре о раду инспекцијских служби

  • Уредник
  • 0 Views
  • 0 komentara
  • Nema tagova

У Пиротском управном округу одржана је редовна конференција за новинаре о раду инспекцијских служби на територији округа.

Ово је било прво обраћање после годишњих одмора и односило се на рад за месеце јун, јул и август. Без обзира на сезону годишњих одмора, инспектори нашег округа су вредно радили и обављали редовну контролу.

Испред оних Министарстава која не дозвољавају јавно обраћање, начелница Пиротског управног округа, Драгана Тончић, извршила је презентацију резултата рада.

Рад ветеринарске инспекције у летњим месецима био је веома интензиван, с’обзиром да се на подручју нашег округа појавило заразно обољење, нодуларни дерматит, па је у предходном периоду вакцинисани 10.381 грло, што представља проценат реализације од очекиваног броја 99,97%. У 11 индивидуалних газдинстава код којих је потврђена заразна болест, извршена је еутаназија на хумани начин, са адекватним збрињавањем лешева на нешкодљив начин.

Пољопривредна инспекција је у предходном периоду извршила 87 редовних контрола, од тога је поднето 6 решења и 1 кривична пријава. Контрола је вршена у код доношења програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, како у својини, тако и код закупаца – корисника. Контролисано је и коришћење пашњака на Старој планини.

Инспекција за заштиту животне средине имала је 36 редовних и 26 ванредних прегледа како на подручју Пиротског округа, тако и у Пчињском, Јабланичком, Нишавском, Зајечарском и Борском округу. Донето је 5 решења, 1 забрана и прослеђено је 8 дописа. Процесуирана је 1 прекшајна пријава.

Водни инспектор је извршио 38 инспекцијска прегледа. Урађене су и 19 контроле по налогу – експлоатација песка и шљунка у сливу корита реке Нишаве и Јужне Мораве. Било је и 6 редовних и 1 ванредни инспекцијски надзор.

Санитарна инспекција је у периоду јун-август 2016. извршила 134 редовна и 3 ванредна прегледа на територији округа. Контрола је вршена у угоститељским објектима и објектима за смештај, са акцентом на објекте дуж путног правца. Контролисани су и градски водови и отворени базени. Узето је укупно 48 бриса са руку запослених и 134 бриса са прибора и радних површина. 13 бриса је неисправно, наплаћено је 10 мандатних казни и покренуте су 2 прекршајне пријаве.

Туристичка инспекција је имала редовне контроле по пријави грађана. Котрола је вршена у угоститељским објектима, вашару и на манифестацији дани банице.

Инспекција рада је сталним обиласком терена и ангажовањем успела да смањи број кршења закона како у погледу заштите радника на радном месту, тако и пријавом истих у радни однос. Било је преко 250 надзора, откривено је 45 лица без уговора о раду, а у предходном периоду било је само 3 лакших повреда. Контролисани су градилишта, угоститељски објекти и трговине.

Тржишна инспекција је контролисала промет свих врста робе, нарочити акценат је био на заштиту права интелектуалне својине и контолисане су спортске марке. Вршена је и контрола усаглашености са техничким захтевима у односу на стандарде. Контролисан је и дуван, тачније шверц дувана у трговинама и на пијацама, али није било у овом периоду неправилности. У летњим месецима контролишу се сунчане наочаре, а пред почетак школске године и уџбеници. Ни у овом делу контроле није било неправилности.

Следеће извештавање за медије биће у новембру месецу за период септембар – октробар 2016.

Print Friendly, PDF & Email
0 komentara
Ostavite komentar

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE