Početna / Vesti / Sastanak predstavnika Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga o sprovođenju zakona o ozakonjenju

  • Urednik
  • 0 Views
  • 0 komentara
  • Nema tagova

Predstavnici lokalnih samouprava, opština i gradova ova tri okruga, sastali su se 19. septembra u Vranju, sa predstavnicima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Tema sastanka bio je zakon o ozakonjenju objekata koji je stupio na snagu 27. novembra 2015., sa jasnim ciljem da se najveći broj objekata koji su izgrađeni suprotno zakonu, vrati u legalne tokove. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je ministarstvo koje vrši nadzor nad primenom ovog Zakona, a koji je donet u javnom interesu, pa je samim tim i zainteresovano u potpunosti za analizu dosadašnjeg rada nadležnih službi pri lokalnim samoupravama.

Državni sekretar u ovom ministarstvu, gospođa Aleksandra Damjanović, vodila je diskusiju, gde je predočila da sve propuste u radu građevinske inspekcije prati Ministarstvo, naravno, sa angažovanjem za rešenjem kroz jednu sveobuhvatnu akciju.

Akcenat je bio na najveći broj nelegalno izgrađenih objekata koji su porodično – stambeni objekti i stanovi u stambeno – poslovnim zgradama za kolektivno stanovanje, pa je samim tim i broj podnetih zahteva za ovakve objekte i najveći. Na taj način je i ovo ciljna grupa, sa zahtevima za prioritetno rešenje.

Diskusija prisutnih je bila vrlo konstruktivna, u smislu rešavanja nedoumica oko primene Zakona o ozakonjenju na praktičnim primerima, a sve u cilju ujednačavanja upravne prakse i ubrzanja rada na podnetim predmetima.

Tročasovna diskusija završena je konstatacijom da se primena Zakona mora intezivirati, a da je konekcija sa Ministarstvom otvorena i neophodna za uspešno rešavanje svih nedoumica iz prakse.

Print Friendly, PDF & Email
0 komentara
Ostavite komentar

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE