Изглед и употреба грба, заставе и химне Републике Србије уређени су Законом.

 

  III. ИЗГЛЕД И УПОТРЕБА ЗАСТАВЕ

  Државна и Народна застава

  Члан 17.

  Застава Републике Србије постоји и користи се као Државна застава и као Народна застава, са размерама 3:2 (дужина према висини).

  Државна застава

  Члан 18.

  Државна застава јесте хоризонтална тробојка са пољима истих висина, одозго на доле: црвена, плава и бела, а преко свега је, центра помереног ка јарболу за 1/7 укупне дужине заставе – Мали грб.

  Народна застава

  Члан 19.

  Народна застава јесте хоризонтална тробојка са пољима истих висина, одозго на доле: црвена, плава и бела.

  Употреба Државне заставе

  Члан 20.

  Државна застава стално се вије на главном улазу у зграде државних органа, изузев Народне скупштине, и у њиховим службеним просторијама.

  Државна застава вије се:

  1)    на главном улазу у зграду Народне скупштине у време заседања и на државни празник Републике Србије;

  2)    на главном улазу у зграде органа покрајинске аутономије и локалне самоуправе и јавних служби на државни празник Републике Србије.

  Ако се у једној згради налазе службене просторије више државних органа, вије се једна застава.

  Посебни случајеви употребе Државне заставе

  Члан 21.

  Државна застава употребљава се на ваздухоплову, броду или другом пловном објекту ради означавања њихове припадности Републици Србији, под условима и на начин који су утврђени посебним прописима.

  Истицање на бирачким местима

  Члан 22.

  Државна застава истиче се на бирачким местима на дан избора за државне органе.

  Истицање у дане жалости

  Члан 23.

  У дане жалости сви државни органи, органи покрајинске аутономије и локалне самоуправе и јавне службе истичу државну заставу Републике Србије на пола копља односно јарбола.

  Остали случајеви истицања Државне заставе

  Члан 24.

  Државна застава може се истицати:

  1)    на прославама и другим свечаним манифестацијама којима се званично обележавају догађаји значајни за Републику Србију;

  2)    приликом међународних сусрета, такмичења и других скупова (политичких, научних, културно-уметничких, спортских и др.) на којима Република Србија учествује или је репрезентована, у складу са правилима и праксом одржавања таквих скупова;

  3)    у другим случајевима, ако њена употреба није у супротности са овим законом.

   

  Употреба Народне заставе

  Члан 28.

  Народна застава стално се вије на главном улазу у зграду Народне скупштине и главном улазу у зграде органа покрајинске аутономије и локалне самоуправе и јавних служби.

  Ако се у једној згради налазе службене просторије више органа покрајинске аутономије и локалне самоуправе и јавних служби, вије се једна застава.

  Народна застава истиче се на бирачким местима на дан избора за органе покрајинске аутономије и локалне самоуправе.

  Ако се избори за државне органе и органе покрајинске аутономије односно локалне самоуправе одржавају истовремено, на бирачким местима истиче се Државна застава.

  Остали случајеви употребе Народне заставе

  Члан 29.

  Народна застава може се истицати:

  1)    приликом прослава, свечаности и других културних, спортских и сличних манифестација;

  2)    у другим случајевима, ако њена употреба није у супротности са овим законом.

  Истицање са другим заставама

  Члан 30.

  Ако се застава Републике Србије истиче у Републици Србији заједно са другим домаћим или страним заставама, застава Републике Србије, зависно од начина постављања тих застава, налази се:

  1)    у центру круга, тако да се јасно види – ако су друге заставе поређане у круг;

  2)    у темену полукруга – ако су заставе поређане у полукруг;

  3)    на челу колоне – ако су заставе поређане у колону;

  4)    на првом месту у врсти, односно с леве стране, спреда гледано – ако су заставе поређане у врсту;

  5)    на челу групе – ако су заставе распоређене у групу.

  Ако се копље заставе Републике Србије укршта са копљем друге заставе, копље заставе Републике Србије мора бити постављено испред копља те заставе, спреда гледано.

  Ако се застава Републике Србије истиче заједно са две друге заставе, застава Републике Србије налази се у средини.

  Ако се застава Републике Србије истиче поред неке друге заставе, она се увек налази с леве стране, спреда гледано. Изузетно, застава Републике Србије налази се на десној страни, спреда гледано, од заставе стране државе или међународне организације ако се та застава истиче у Републици Србији приликом званичне посете овлашћеног представника стране државе или међународне организације.

  Правила о истицању заставе

  Члан 31.

  Ако се застава Републике Србије истиче преко улице или трга у вертикалном положају, положај заставе треба да буде такав да горње поље заставе буде на:

  1)    северној страни – ако је правац улице исток – запад, односно запад –исток;

  2)    источној страни – ако је правац улице север – југ, односно југ – север;

  3)    источној страни кружног трга.

  Ако се застава Републике Србије истиче вертикално на столу, бини или каквом другом почасном месту, горње поље заставе јесте прво с леве стране, спреда гледано.

  Ако се застава Републике Србије истиче на говорници, може се поставити на копљу са десне стране говорника или на зиду иза говорника, тако да је говорник не заклања.

  Ако се застава Републике Србије полаже на одар, њоме се може покрити ковчег по дужини, и то тако да се горње поље заставе налази с леве стране, спреда гледано. Застава се са ковчега мора уклонити на достојанствен начин пре полагања ковчега у гробницу и не сме доћи у додир са тлом.

  Правила o времену истицања

  Члан 32.

  Застава Републике Србије се, по правилу, истиче док траје обданица. По ноћи и за време неповољних атмосферских прилика застава се не истиче. Изузетно, застава се може истицати и ноћу под условом да је на одговарајући начин осветљена.

  Застава Републике Србије подиже се и спушта, истиче и скида, односно проноси уз уобичајене почасти (устајање, поздрављање и др.).

  Забрањени начини излагања

  Члан 33.

  Застава Републике Србије не сме бити изложена тако да додирује тле, нити као подлога, подметач, простирка, завеса или драперија. Заставом се не могу прекривати возила или други предмети, нити се могу украшавати конференцијски столови или говорнице, осим у форми стоне заставице.

Print Friendly, PDF & Email
NAŠI GRADOVI I OPŠTINE