Почетна / Вести / Седница окружног штаба за ванредне ситуације

  • Уредник
  • 0 Views
  • 0 komentara
  • Dragana Tončić - načelnik - Pirot - Pirotski upravni okrug - vanredne situacije -

Окружни штаб за ванредне ситуације Пиротског управног округа одржао је седницу штаба 15. маја 2019. по препоруци сектора.

Како су локалне самоуправе одржале своје штабове, окружна седница је одржана са следећим дневним редом:

  1. Превентивне мере и припреме за спровођење оперативних мера одбране од поплава
  • Стање у ЈЛС на територији ПУО (водотоци, канали, пропусти, критичне тачке, одрони, клизишта),
  • Доношење и проглашење Оперативног плана за одбрану од поплава за воде Другог реда, са прибављеним мишљењем надлежног јавног водопривредног предузећа, доношење Годишњег програма мера и радова на смањењу ризика од поплава,
  • Планирање одговарајућих средстава за спровођење активности за спровођење оперативних мера одбране од поплава,
  • Спремност свих субјеката који учествују у спровођењу мера у одбрани од поплава у склопу јединственог система заштите и спасавања.
  1. Разно

Print Friendly, PDF & Email
0 komentara
Ostavite komentar

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE