Početna / Vesti / Sastanak koordinacije u Požarevcu

  • Urednik
  • 0 Views
  • 0 komentara
  • Nema tagova

Načelnici svih upravnih okruga sastali su se u Požarevcu, 31. januara 2019. sa ministrom državne uprave i lokalne samouprave Brankom Ružićem i njegovim saradnicima. Ministarstvo u saradnji sa okruzima podržava gradove i opštine u procesu reforme javne uprave.

„Centralni registar stanovništva je kruna našeg posla koji se odnosi na prevođenje evidencija iz papirnog u elektronski oblik. On će konačno objediniti 13 elektronskih evidencija koje sada vode različite institucije, što će omogućiti da službenici u postupcima koje vode za građane koriste ove baze kao izvor podataka. Iza nas je vreme kada su nam građani donosili na uvid izvod iz matične knjige rođenih ili državljanstvo“, rekao je ministar Ružić i dodao da je put kojim idemo jedini moguć ako želimo da stvorimo efikasnu i ekonomičnu upravu koja je pravi servis građana.

Razgovaralo se o aktuelnostima u radu uprave, primeni određenih zakona, kao i o planovima za naredni period, gde se očekuje kompletiranje projekta „Ažuriranje adresnog registra“,  kao i uvođenje e-inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora.

Print Friendly, PDF & Email
0 komentara
Ostavite komentar

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE