Početna / Vesti / INTERREG IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

  • Urednik
  • 0 Views
  • 0 komentara
  • Dragana Tončić - IPA - načelnik - Pirot - Pirotski upravni okrug - Dragana Tončić - načelnik - Pirot - Pirotski upravni okrug -

U Sofiji je, 17. januara 2018. godine održan peti sastanak Zajedničkog odbora za praćenje Interreg IPA programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija 2014-2020. godina na inicijativu Zajedničkog sekretarijata.

Ministarstvo za evropske integracije, Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom nivou i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova imenovano je za Nacionalno telo za programe prekogranične i transnacionalne saradnje u kojima učestvuje Republika Srbija.

Tačke dnevnog reda o kojima je Zajednički odbor za praćenje odlučivao, odnose se na usvajanje aplikacionog formulara uključujući i uputstva za dostavljanje predloga projekta i kriterijuma za izbor operacija za predstojeći Drugi poziv za prikupljanje predloga projekata, kao i prezentacije o sprovođenju Programa. Sve tačke dnevnog reda usvojene su od strane Zajedničkog odbora jednoglasno. Načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić prisustvovala je sastanku kao stalni član odbora.

Print Friendly, PDF & Email
0 komentara
Ostavite komentar

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE