Početna / Saopštenja / Okružni štab za vanredne situacije Pirotskog upravnog okruga

  • Urednik
  • 0 Views
  • 0 komentara
  • Dragana Tončić - načelnik - Pirot - Pirotski upravni okrug - vanredne situacije - vanredne situacije - Dragana Tončić - načelnik - Pirot - Pirotski upravni okrug -

Dana 11.04.2017. godine održana je sednica Okružnog štaba za vanredne situacije na temu: Preventivne mere i pripreme za sprovođenje operativnih mera odbrane od poplava.

Grad i opštine na području Pirotskog okruga su preduzele preventivne i operativne mere odbrane od poplava. Doneti su operativni planovi za odbranu od poplava vode Drugog reda koji su u nadležnosti lokalnih samouprava i gradova. U vezi sa tim su i planirana materijalna sredstva iz budžeta grada i opština. Svi subjekti koji učestvuju u sprovođenjeu mera u odbrani od poplava su spremni po pitanju ljudstva i materijalnih sredstava.

Okružni Štab za VS je dao preporuku Gradskom i Opštinskim štabovima za VS da prate stanje na svojim teritorijama i po potrebi održe sednice štabova.

Print Friendly, PDF & Email
0 komentara
Ostavite komentar

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE