Почетна / Вести / Рад Републичких инспекцијских служби за период јануар – март 2017.

  • Уредник
  • 0 Views
  • 0 komentara
  • Dragana Tončić - načelnik - Pirot - Pirotski upravni okrug - Драгана Тончић - начелник - Пирот - Пиротски управни округ -

Данас је у просторијама Пиротског управног округа одржана редовна конференција за медије о раду Републичких инспекцијских служби у Пиротском управном округу. Начелница округа, Драгана Тончић је пре презентације резултата рада у извештајном периоду, представила новог Републичког инспектора за шумску и ловну инспекцију, Игора Ивановића. Сви неопходни податци, од интернет адресе, контакт телефона, делокруга рада, како за новог, тако и за инспекторе који раде у округу налазе се на порталу Пиротског управног округа, http://pirotski.okrug.gov.rs/.

Водни инспектор је у извештајном периоду извршио контроле у уређењу водотока, заштити од штетног дејства воде, коришћењу воде и заштити вода. Укупно је донето 12 решења.
Што се тиче рада здравствене инспекције, вршени су редовни и ванредни надзори, како по представкама грађана, тако и превентивни и саветодавни. Контролисана је Општа болница Пирот, одељење акушерства и гинекологије, стоматолошке ординације и апотекарске установе.
Туристичка инспекција је имала смањен број надзора, али са квалитетом на вишем нивоу. Контролисани су угоститељски објекти, као и категорисани и некатегорисани објекти за смештај.
Ветеринарска инспекција је контролисала клање животиња у кланицама, као и безбедоносну процену употребљивости меса. Рађене су и вакцинације против класичне куге свиња и атипичне куге живина. Било је 112 службених контрола.
Инспекција за заштиту животне средине имала је укупно 54 инспекцијских надзора, од тога 29 редовна и 25 ванредна. Донета су 2 решења и прослеђено је 11 дописа.
Пољопривредна инспекција је извршила укупно 100 контрола, од тога су донета 15 решења, 1 прекршајна пријава, обустава исплате подстицајних средстава у износу од 255.600,00 РСД, а из промета је искључено 58 литара алкохолних пића.
Санитарна инспекција је контролисала кухиње, кетеринг службе које су задужене за храњење миграната у сва три центра нашег округа, санитарне чворове у зравственим установама које су добиле наменска средства за њихову адаптацију. Није било већих неправилности у раду контролисаних субјеката.
Инспекција рада је за први квартал ове године открила око 120 непријављених радника, који су посао обављали на „црно“, после интервенције сви су пријављени на обавезно здравствено и социјално осигурање. Било је и две тешке повреде на раду, где је на жалост, једна била са смртним исходом. Наложене су мере, а поднете су и прекршајне пријаве. Шеф инспекције рада је позвао све грађане који раде на „црно“ да могу слободно, анонимно да поднесу представку, а инспектори рада ће одмах интервенисати и контролисати неправилности.
Тржишна инспекција је и у овом кварталу контролисала заштићено име производа, као и попусте и снижења који су истакнути у малопродајним објектима.

0 komentara
Ostavite komentar

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE