Početna / Vesti / Rad Republičkih inspekcijskih službi za period januar – mart 2017.

  • Urednik
  • 0 Views
  • 0 komentara
  • Dragana Tončić - načelnik - Pirot - Pirotski upravni okrug - Dragana Tončić - načelnik - Pirot - Pirotski upravni okrug -

Danas je u prostorijama Pirotskog upravnog okruga održana redovna konferencija za medije o radu Republičkih inspekcijskih službi u Pirotskom upravnom okrugu. Načelnica okruga, Dragana Tončić je pre prezentacije rezultata rada u izveštajnom periodu, predstavila novog Republičkog inspektora za šumsku i lovnu inspekciju, Igora Ivanovića. Svi neophodni podatci, od internet adrese, kontakt telefona, delokruga rada, kako za novog, tako i za inspektore koji rade u okrugu nalaze se na portalu Pirotskog upravnog okruga, http://pirotski.okrug.gov.rs/.

Vodni inspektor je u izveštajnom periodu izvršio kontrole u uređenju vodotoka, zaštiti od štetnog dejstva vode, korišćenju vode i zaštiti voda. Ukupno je doneto 12 rešenja.
Što se tiče rada zdravstvene inspekcije, vršeni su redovni i vanredni nadzori, kako po predstavkama građana, tako i preventivni i savetodavni. Kontrolisana je Opšta bolnica Pirot, odeljenje akušerstva i ginekologije, stomatološke ordinacije i apotekarske ustanove.
Turistička inspekcija je imala smanjen broj nadzora, ali sa kvalitetom na višem nivou. Kontrolisani su ugostiteljski objekti, kao i kategorisani i nekategorisani objekti za smeštaj.
Veterinarska inspekcija je kontrolisala klanje životinja u klanicama, kao i bezbedonosnu procenu upotrebljivosti mesa. Rađene su i vakcinacije protiv klasične kuge svinja i atipične kuge živina. Bilo je 112 službenih kontrola.
Inspekcija za zaštitu životne sredine imala je ukupno 54 inspekcijskih nadzora, od toga 29 redovna i 25 vanredna. Doneta su 2 rešenja i prosleđeno je 11 dopisa.
Poljoprivredna inspekcija je izvršila ukupno 100 kontrola, od toga su doneta 15 rešenja, 1 prekršajna prijava, obustava isplate podsticajnih sredstava u iznosu od 255.600,00 RSD, a iz prometa je isključeno 58 litara alkoholnih pića.
Sanitarna inspekcija je kontrolisala kuhinje, ketering službe koje su zadužene za hranjenje migranata u sva tri centra našeg okruga, sanitarne čvorove u zravstvenim ustanovama koje su dobile namenska sredstva za njihovu adaptaciju. Nije bilo većih nepravilnosti u radu kontrolisanih subjekata.
Inspekcija rada je za prvi kvartal ove godine otkrila oko 120 neprijavljenih radnika, koji su posao obavljali na „crno“, posle intervencije svi su prijavljeni na obavezno zdravstveno i socijalno osiguranje. Bilo je i dve teške povrede na radu, gde je na žalost, jedna bila sa smrtnim ishodom. Naložene su mere, a podnete su i prekršajne prijave. Šef inspekcije rada je pozvao sve građane koji rade na „crno“ da mogu slobodno, anonimno da podnesu predstavku, a inspektori rada će odmah intervenisati i kontrolisati nepravilnosti.
Tržišna inspekcija je i u ovom kvartalu kontrolisala zaštićeno ime proizvoda, kao i popuste i sniženja koji su istaknuti u maloprodajnim objektima.

Print Friendly, PDF & Email
0 komentara
Ostavite komentar

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE