Почетна / Вести / Искуства земаља у региону у ванредним ситуацијама

  • Уредник
  • 0 Views
  • 0 komentara
  • Dragana Tončić - Humanitarni centar Niš - načelnik - Pirot - Pirotski upravni okrug - Predrag Marić - Драгана Тончић - начелник - Пирот - Пиротски управни округ - Предраг Марић - Хуманитарни центар Ниш -

Семинар посвећен теми : „Искуства земаља у региону у ванредним ситуацијама“ одржан је у хотелу „Палас“ у петак, 03.фебруара 2017.

Несреће и природне катастрофе не познају границе. Регионални тимови за ванредне ситуације обухватају сарадњу у области елементарних непогода, техничке и технолошке несреће, дејства опасних материја и епидемије, односно, свих несрећа које су таквих размера да могу да угрозе живот људи и осталих живих бића и проузрокују велику материјалну штету. Наша земља, као и све земље у региону, веома се често срећу са поплавама, локалним пожарима, еколошким акцидентима…. Из овог произилази јединствени закључак, све земље у окружењу које имају исте или сличне проблеме морају се удружити и бити помоћ у сваком погледу те речи једне другима. Јер кад се деси природна несрећа, она не познаје границе, не познаје вере, не познаје нације.

Предавачи на семинару су биле еминентне личности из ове области, Предраг Марић, Помоћник министра унутрашњих послова , Начелник сектора за ванредне ситуације, Шабан Салиу, директор дирекције за заштиту и спашавање Републике Македоније, Бојан Гламочлија, директор руско – српског хуманитарног центра у Нишу, као и Власенко Вјачеслав, вршилац дужности координатора у истом центру.

Сваки од предавача имао је веома квалитетно предавање које је било поткрепљено кратким филмовима са конкретним катастрофама, евакуацијама и сваком врстом помоћи.

Међународни споразуми са земљама у окружењу у многоме помажу и убрзавају активности код евентуалних катастрофа, помагањем у људству, механизацији, храни, лековима и свим осталим видовима неопходним за нормализацију живота на терену захваћеном елементарном непогодом.

Циљ семинара био је сагледавање и коришћење позитивних искустава из региона из области ванредних ситуација.

Print Friendly, PDF & Email
0 komentara
Ostavite komentar

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE