Početna / Vesti / Iskustva zemalja u regionu u vanrednim situacijama

  • Urednik
  • 0 Views
  • 0 komentara
  • Dragana Tončić - Humanitarni centar Niš - načelnik - Pirot - Pirotski upravni okrug - Predrag Marić - Dragana Tončić - načelnik - Pirot - Pirotski upravni okrug - Predrag Marić - Humanitarni centar Niš -

Seminar posvećen temi : „Iskustva zemalja u regionu u vanrednim situacijama“ održan je u hotelu „Palas“ u petak, 03.februara 2017.

Nesreće i prirodne katastrofe ne poznaju granice. Regionalni timovi za vanredne situacije obuhvataju saradnju u oblasti elementarnih nepogoda, tehničke i tehnološke nesreće, dejstva opasnih materija i epidemije, odnosno, svih nesreća koje su takvih razmera da mogu da ugroze život ljudi i ostalih živih bića i prouzrokuju veliku materijalnu štetu. Naša zemlja, kao i sve zemlje u regionu, veoma se često sreću sa poplavama, lokalnim požarima, ekološkim akcidentima…. Iz ovog proizilazi jedinstveni zaključak, sve zemlje u okruženju koje imaju iste ili slične probleme moraju se udružiti i biti pomoć u svakom pogledu te reči jedne drugima. Jer kad se desi prirodna nesreća, ona ne poznaje granice, ne poznaje vere, ne poznaje nacije.

Predavači na seminaru su bile eminentne ličnosti iz ove oblasti, Predrag Marić, Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova , Načelnik sektora za vanredne situacije, Šaban Saliu, direktor direkcije za zaštitu i spašavanje Republike Makedonije, Bojan Glamočlija, direktor rusko – srpskog humanitarnog centra u Nišu, kao i Vlasenko Vjačeslav, vršilac dužnosti koordinatora u istom centru.

Svaki od predavača imao je veoma kvalitetno predavanje koje je bilo potkrepljeno kratkim filmovima sa konkretnim katastrofama, evakuacijama i svakom vrstom pomoći.

Međunarodni sporazumi sa zemljama u okruženju u mnogome pomažu i ubrzavaju aktivnosti kod eventualnih katastrofa, pomaganjem u ljudstvu, mehanizaciji, hrani, lekovima i svim ostalim vidovima neophodnim za normalizaciju života na terenu zahvaćenom elementarnom nepogodom.

Cilj seminara bio je sagledavanje i korišćenje pozitivnih iskustava iz regiona iz oblasti vanrednih situacija.

Print Friendly, PDF & Email
0 komentara
Ostavite komentar

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE